Advokát I. Ribár: Konopu testujeme kvalitnejšie pre dotácie, pri trestaní za drogy sú jej analýzy netransparentné

Video, podcast a prepis rozhovoru.

Advokát I. Ribár: Konopu testujeme kvalitnejšie pre dotácie, pri trestaní za drogy sú jej analýzy netransparentné
Rozhovor s Igorom Ribárom.

„Novela ovplyvní každý jeden otvorený drogový prípad,“ hovorí advokát IGOR RIBÁR, ktorý zastupuje aj známe prípady domácich pestovateľov marihuany.

Upozorňuje, že debata o predvídateľných pravidlách chemických analýz drog je síce nudná, ale patrí k tým podstatnejším. Sú to totiž práve výsledky rozborov, ktoré určujú, či niekto dostane trojročnú podmienku alebo pätnásť rokov natvrdo.

V rozhovore tiež vysvetľuje, ako novela trestných predpisov ovplyvní rekreačných užívateľov drog a domácich pestovateľov marihuany, čo by bolo treba zmeniť, aby boli rozbory drog transparentnejšie a čo je to trestnoprávny populizmus.

Poukazuje aj na najnovšie medzinárodné odporúčania:

„Štúdie naznačujú, že regulatívny prístup k drogám v skutočnosti prináša lepšie výsledky ako prohibičná politika. Napriek tomu, že máme jedny z najprísnejších trestov za drogové priestupky v Európe, dostupnosť drog je vysoká, čo znamená, že tresty neodradzujú ľudí od kúpy a užívania drog. (...) Už zo svojej podstaty je totiž prohibičná politika drahá. Vezmite do úvahy, koľko stojí niekomu odňať slobodu na 15 rokov...,“ hovorí advokát.

Existuje celospoločenská zhoda, že by sme mali mať tvrdé tresty pre ľudí, ktorí vo veľkom dílujú drogy či prevádzkujú varne pervitínu. Nikto nepochybuje, že by sa orgány presadzovania mali postarať o to, aby ich stiahli z ulice. Ale ako sa nám prihodilo, že tieto tvrdé mechanizmy dopadajú na ľudí, ktorí si kúpia troch jointov alebo doma pestujú konope na mastičky? 

Ťažko povedať, kedy sa to prihodilo. Do roku 2005 sa kontinuálne dvíhali trestné sadzby. Mal som možnosť rozprávať sa s tvorcami Trestného zákona z roku 2005 a nikto nepočítal, že súdna prax sa vyvinie tak, že konzumenti marihuany spadnú do trestných sadzieb desať a viac rokov. Náš justičný formalizmus začal prekonávať zmysel zákona. Do toho prišiel populistický naratív, ktorý už v roku 2011 znemožnil novelizáciu. Je to o postupoch, ktoré sa časom ustálili a bolo ťažké ich rýchlo zmeniť, zvrátiť.

Čo je dnes vo vzťahu k rekreačnému užívaniu drog trestné? Držba, kúpa, užívanie? 

Jediné, čo nie je trestné, je samotné užitie drogy, ale to, že ju máte pri sebe, trestné je. Hocičo robíte s tou drogou, či ju pestujete, kupujete, máte ju pri sebe, akékoľvek nakladanie s ňou je trestné.

Sú nejaké životné situácie rekreačného užívateľa drog, v ktorých užívateľ nespadne do sadzby desať a viac rokov? Predstavujem si, že taká bežná scéna – fajčenie trávy s kamarátmi na párty, tak to už môže byť vo vysokej sadzbe. 

Áno, ak jointa predáte trom kamarátom, tak to už je závažná trestná činnosť so sadzbou najmenej desať rokov. 

Hovoríte predáte. Znamená to, že tí kamaráti sa musia vyrovnať, zaplatiť alebo si poskytnúť iné protiplnenie?

Malo by to byť za protihodnotu, ale máme v praxi prípady, kedy stačilo, že svedkovia vypovedali, že jeden z partie to išiel kúpiť a potom to rozdal ostatným. V takom prípade tam sadzba vie pekne vystreliť. Je to problém hlavne pre pestovateľov. 

Niekedy v roku 2016 Najvyšší súd k tomu zmenil rozhodovaciu činnosť a pestovatelia sa začali kvalifikovať ako prechovávatelia drog. Náš klient Miloslav Weizer mal tri rastliny a bol v sadzbe 15 až 20 rokov, lebo tá sa odvíja od hmotnosti a ceny drogy. Keď to u vás nájdu, pozerajú na vás tak, že za koľko by ste tie rastliny mohli predať, hoci v skutočnosti ste nemali úmysel ich predávať.

Podobne vysoké sadzby sú pri recidivistoch. Ak chytia užívateľa dvakrát po seba aj s pár gramami, tak išiel automaticky do sadzby 10 až 15 rokov. Za vlády OĽaNO sa to znížilo na päť až desať.

Čiže do tejto sadzby padne aj niekto, koho prichytia druhýkrát a má pre vlastnú spotrebu jedného jointa?

Áno, tam ešte záleží na počte jednorazových dávok. Musíte ich mať pri sebe viac než desať. Len problém je, že sa nevieme s policajtami zhodnúť, koľko je jedna dávka. Zatiaľ sa to ustálilo pri marihuane, ale pri iných drogách je to v podstate otázka dokazovania. Ak presiahnete desať dávok, tak spadáte do sadzby tri až desať rokov.

💡
Prepis rozhovoru nájdete aj na webe trend.sk.

Ako mení situácie bežných konzumentov novela trestných predpisov, ktorú parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní? 

Táto novela mení prístup k drogovej politike. V skutočnosti však nemení samotnú drogovú politiku; skôr ju akoby prehodnocuje. Nemusíte byť právnik, aby ste vnímali, že trest odňatia slobody 15 rokov a prepadnutie majetku nie sú spravodlivé. Je to prekročenie racionality. Zmena prichádza v čase, keď vysoký komisár OSN v septembri vyzval členské štáty, aby opustili takzvanú prohibičnú politiku, akú máme my, a namiesto toho prijali regulatívne opatrenia. Štúdie naznačujú, že regulatívny prístup k drogám v skutočnosti prináša lepšie výsledky ako prohibičná politika. Napriek tomu, že máme jedny z najprísnejších trestov za drogové priestupky v Európe, dostupnosť drog je vysoká, čo znamená, že tresty neodradzujú ľudí od kúpy a užívania drog.

Ako konkrétne ovplyvní novela najbežnejšie situácie užívateľov drog?

Novela sa zameriava predovšetkým na tri oblasti – pestovanie, držanie a aj bežnú výmenu drog do určitého množstva. Pri marihuane by to mohlo byť napríklad do pol kilogramu pre vlastnú spotrebu. Ak niekto predáva, bude to považované za držanie, a to má iné tresty než pestovanie marihuany. Čo sa týka pestovateľov, ilustrovať sa to dá na prípade pána Weizera. Mal tri rastliny a dostal trest 15 rokov. Podľa nových sadzieb by to bolo nula až dva roky, ak obvinený nemal v úmysle drogy predávať. To je naozaj výrazná zmena pre ľudí, ktorí si napríklad marihuanu pestujú pre vlastnú spotrebu. Aj pri konzumentoch platí, že ak im po prípadnom prijatí novely nájdu v taške jointov, sadzby budú nižšie – samozrejme, závisí od toho, o akú drogu pôjde, pretože novela prinesie odlišný pohľad na marihuanu a napríklad pervitín.

Situácia, že na večierku si partia odovzdá jointa, bude po novom za koľko?