Kontakt

Adama Valčeka môžete kontaktovať na adrese spravy@valcek.sk alebo prostredníctvom sociálnych sietí Facebook a Instagram. Poštou je ho možné kontaktovať na korešpondečnú adresu P. O. BOX 24, 820 04 Bratislava.

Prevádzkovateľom internetovej stránky adamvalcek.sk je spoločnosť Media Freelancers s. r. o. so sídlom Seberíniho 482/1, 821 03 Bratislava, IČO 53848241, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 153340/B, tel. číslo +421 221 020 781, e-mail info@mediafreelancers.sk.

Spoločnosť je v súlade so zákonom o publikáciách zapísaná v Registri partnerov verejného sektora Okresného súdu Žilina.

Spravodajský webový portál adamvalcek.sk je evidovaný Ministerstvom kultúry SR pod ev. č.: EV 50/22/SWP.

Podrobnosti o projekte a autorovi nájdete tu, podrobnosti o predplatnom zas na tomto odkaze.