O projekte a autorovi

Web adamvalcek.sk je projektom novinára Adama Valčeka. Prispievateľmi môžu byť aj externí autori.

Adam Valček v rokoch 2008 až 2021 pracoval prevažne v redakcii denníka SME, v roku 2014 si urobil krátku 7-mesačnú prestávku v týždenníku TREND.

Od roku 2021 pôsobí ako novinár na voľnej nohe a konzultant. V júni 2022 začal spolupracovať s vydavateľstvom News and Media Holding. Väčšina obsahu webu adamvalcek.sk je preto dostupná aj na weboch trend.sk a na plus7dni.pluska.sk.

Od roku 2022 je externým lektorom na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Web adamvalcek.sk sa prihlásil k Etickému kódexu novinára. S podnetom v súvislosti s tu zverejneným obsahom je preto možné obrátiť sa na Tlačovo-digitálnu radu SR, ktorá je samoregulačným orgánom novinárskej etiky.


Adam Valček získal viaceré ocenenia.


Valček sa naďalej pravidelne súdi s verejnými inštitúciami, ktoré zatajujú informácie:

  • Napríklad v roku 2014 prehral spor so Slovenskou informačnou službou, Krajský súd v Bratislave v rozhodnutí konštatoval, že SIS nepodlieha zákonu o slobodnom prístupe k informáciám.
  • V roku 2016 vyhral spor s Ministerstvom hospodárstva SR, ktorý sa týkal odtajnenia investičného zámeru spoločnosti Duslo z portfólia Andreja Babiša v súvislosti s realizáciou ktorého získalo Duslo od Slovenska daňové prázdniny, a tiež odtajnenia privatizačnej zmluvy na Slovenské elektrárne.
  • V roku 2020 vyhral spor s Notárskou komorou SR, ktorá odmietala sprístupniť rozhodnutie o disciplinárnom treste notára Miloslavova Kováča s argumentom, že komora nepodlieha zákonu o slobodnom prístupe k informáciám. Krajský súd v Bratislave a neskôr Najvyšší súd SR takúto úvahu odmietol ako nesprávnu.
  • V roku 2022 vyhral spor s Ministerstvom spravodlivosti SR v súvislosti so sprístupnením príkazov na domovú prehliadku pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka, ktoré Špecializovaný trestný súd nechcel sprístupniť, hoci už vtedy neboli utajené; po rozsudku došlo k ich sprístupneniu.

Naďalej vedie niekoľko podobných sporov s verejnými inštitúciami.

Na viacerých prípadoch spolupracoval so združením VIA IURIS.

Valček okrem toho inicioval niekoľko verifikačných konaní vo vzťahu k spoločnostiam, ktoré obchodujú s verejným sektorom a musia byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Pravdepodobne jeho najznámejšie takéto konanie sa týka spoločnosti Infra Services, dcérskej firmy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.