Podrobnosti o podpore a predplatnom

Prístup k obsahu Adama Valčeka je podmienený registráciou na tomto webe a zaplatením príslušného predplatného (podpory).

Dostupné sú tri úrovne predplatného:

  1. Dobrý pocit v cene 69 eur/ročne alebo 6,90 eura/mesačne: táto úroveň podpory zahŕňa iba týždenný newsletter Bez názvu do e-mailu, ale nie prístup k obsahu webu adamvalcek.sk. Táto úroveň predplatného je vhodná pre používateľov, ktorí chcú podporiť novinársku tvorbu Adama Valčeka a majú (osobitne zakúpené) digitálne predplatné sme.sk, a tak dokážu pristupovať k Valčekovej tvorbe na adrese blog.sme.sk/adamvalcek.
  2. Dvadsať eur mesačne v cene 240 eur/ročne alebo 20 eur/mesačne: táto úroveň podpory zahŕňa prístup k celému obsahu webu adamvalcek.sk. Táto úroveň predplatného je vhodná pre používateľov, ktorí nemajú alebo nechcú digitálne predplatné sme.sk, prípadne chcú podporčiť Valčekovu tvorbu vyššou sumou než 6,9 eura/mesačne, resp. 69 eur/ročne.
  3. Veľkoryso a bez podmienok v cene 1100 eur/rok alebo 130 eur/mesačne: táto úroveň podpory zahŕňa prístup k celému obsahu webu adamvalcek.sk a možnosť komunikovať o témach priamo s autorom. Predplatitelia s týmto balíkom môžu Adama Valčeka kedykoľvek kontaktovať s tipom na tému a môžu spoločne prediskutovať jej prípadný význam a spracovanie. Zaplatenie podpory Veľkoryso a bez podmienok však negarantuje, že tému Valček aj naozaj spracuje a ani to, ako konkrétne ju spracuje.

Online registrácia a platba je možná na tomto odkaze, platba je možná bežnými platobnými kartami.

Prevádzkovateľ webu adamvalcek.sk je platcom DPH, všetky ceny sú uvedené s DPH.

Nákup predplatného (podpory) je možné realizovať aj na základe individuálnej objednávky a/alebo na firmu (úhrada prevodom). Takúto objednávku je potrebné zaslať na adresu info@mediafreelancers.sk. Možná je tiež hromadná objednávka prístupov pre viacerých používateľov naraz.

V objednávke je nevyhnutné uviesť fakturačné údaje, počet objednávaných prístupov a e-mailovú adresu a meno používateľa, resp. zoznam e-mailových adries a mien používateľov, ktorému/ým bude zriadený prístup. Prístupy sa zriaďujú spravidla až po zaplatení faktúry.