Európsky súd odmietol plošné zverejňovanie vlastníkov firiem. Novinárom však dal veľkú silu

Týždenný newsletter Bez názvu z 26. 11. 2022.

Európsky súd odmietol plošné zverejňovanie vlastníkov firiem. Novinárom však dal veľkú silu
Týždenný newsletter Bez názvu z 26. 11. 2022.

Dobrý deň,

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) tento týždeň zrušil povinnosť členských štátov plošne zverejňovať informácie o konečných užívateľoch výhod firiem, ktoré sú v nich registrované. Konečný užívateľ výhod je výraz pre skutočného vlastníka obchodnej spoločnosti, ktorý z nej nakoniec profituje alebo ju ovláda – bez ohľadu na to, ako zložitú vlastnícku štruktúru na to používa.

Plošné zverejňovanie identity skutočných vlastníkov je podľa súdu neproporcionálne. Zjednodušene, ide o príliš široký zásah do ich súkromia vzhľadom na to, čo sú potencionálne benefity takéhoto zverejňovania. Súd vychádzal z predpokladu, že boj s praním špinavých peňazí je najmä úlohou vládnych inštitúcií a pripustil, že sa doň môžu zapojiť novinári a mimovládne organizácie, nie však všetka verejnosť.

V plošnom zverejňovaní identity skutočných vlastníkov vidí riziká – možnosť profilovať vlastníkov podľa hodnoty majetku, podľa sektorov, krajiny, miesta bydliska a podobne. Títo ľudia tak môžu byť ľahším cieľom podvodníkov, vydieračov či únoscov.

Reakcie na rozsudok sa líšia naprieč Úniou. Napríklad vplyvný holandský zamestnávateľský zväz VNO-NCW na rozsudok reagoval slovami, že „ide o skutočnú ochranu súkromia, je to míľnik pre mnohé rodinné firmy, ktoré už roky kritizujú toto narúšanie súkromia“.