Jednovetné odôvodnenie kontroly podateľní na súdoch a o zmeškaných sťažnostiach ÚŠP

Týždenný newsletter Bez názvu z 5. mája 2024.

Jednovetné odôvodnenie kontroly podateľní na súdoch a o zmeškaných sťažnostiach ÚŠP
Týždenný newsletter Bez názvu z 5. mája 2024.

Nečudo, že to niekomu pripomína fishing

Minulý týždeň som krátko spomenul iniciatívu ministerstva spravodlivosti skontrolovať náhodné prideľovanie trestných káuz sudcom. 

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala umožnil, aby si kontrolná skupina z ministerstva databázu súdu skopírovala. 

Predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta nie a obratom zvolal tlačový brífing, kde okrem iného vyhlásil, že ide o bezprecedentnú požiadavku. J. Šikuta tvrdí, že to bola snaha o fishing expedition. Ide o previerku, ktorú realizujú orgány presadzujúce právo na základe všeobecne a nejasne formulovaného poverenia alebo príkazu. 

Fishing expeditions sú nezákonné, pretože kontrolóri môžu na základe neurčito formulovaných poverení alebo príkazov hľadať a skopírovať akékoľvek dáta, ktoré sa im hodia podľa ich vlastného uváženia a bez akýchkoľvek hraníc. Najčastejšie sa vyskytujú pri vyšetrovaní trestných činov a preverovaní podozrení z porušenia pravidiel férovej hospodárskej súťaže.

Čo sa píše v poverení na previerku elektronickej podateľne. Špecializovaný trestný súd mi podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sprístupnil preberací protokol k dátam a poverenia ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) pre štyroch členov kontrolnej skupiny, ktorá si v stredu 24. apríla dáta prevzala.

Najvyšší súd potvrdil, že u nich sa kontrolná skupina legitimovala rovnako znejúcimi povereniami.