Kauza strieborné mince: súd zamietol prvý zákaz informovania

Týždenný newsletter Bez názvu z 9. októbra 2022.

Kauza strieborné mince: súd zamietol prvý zákaz informovania
Týždenný newsletter Bez názvu z 9. októbra 2022.

V druhom návrhu pre súd advokátka žiada zákaz informovania o prevodoch, zostatkoch, výberoch a vkladoch hotovosti či fakturáciách.

Dobrý deň,

pred dvomi týždňami som na tomto mieste spomínal, že obhajkyňa trestne stíhaného podnikateľa s informačno-komunikačnými technológiami Michala Suchobu Jana Valková zažalovala časť staršieho vydania tohto newslettra Bez názvu – konkrétne ide o sedem viet, ktorými som 3. septembra opísal, že jej asi unikli e-maily. Využila ich ako podklad na to, aby súdu navrhla, nech mi zakáže ďalšie informovanie o akýchkoľvek jej e-mailoch.

Okresný súd Bratislava II v uplynulých dňoch tento návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

„Z obsahu tohto článku nijakým spôsobom nevyplýva potreba súdneho zásahu v podobe neodkladného opatrenia; článok obsahuje iba informáciu o možnom úniku e-mailovej komunikácie a stručný popis ‚kauzy‘, kde [Jana Valková] vystupuje ako obhajca. (...) Súd v momente rozhodovania o návrhu uprednostnil slobodu prejavu pred právom na súkromie a dobré meno, keďže nebolo osvedčené, že by obsah článku mal na žalobcov nimi tvrdený difamačný dopad,“ uviedla v odôvodnení sudkyňa Ivana Dančová.

Valková mi vyčítala, že k siedmim vetám som pridal aj dva hypertextové odkazy na archív internetu Wayback Machine, kde boli uložené pôvodné anonymné príspevky z blog.pravda.sk vrátane e-mailovej komunikácie medzi Valkovou a Suchobom. Medzičasom boli z tohto archívu vymazané.