Krok po kroku k dôveryhodnejším trestným konaniam

Týždenný newsletter Bez názvu z 27. mája 2022.

Krok po kroku k dôveryhodnejším trestným konaniam
Ak si myslíte, že tento článok by si mal prečítať niekto z Vašich známych, smelo mu ho prepošlite. Ďakujem.

Dobrý deň,

nechcem šíriť prehnaný optimizmus, ale tento týždeň ma zaujalo niekoľko pozitívnych drobností v spoločensky široko sledovaných trestných konaniach, ktoré – ak sa budú v ďalších prípadoch opakovať a ďalej rozvíjať – môžu nakoniec viesť k zvýšeniu dôveryhodnosti trestných stíhaní a slúžiť na vyvrátenie podozrení z ich manipulácie alebo nečestných motivácií na ich vedenie.

Konfrontácie

Jedna z kritík znie tak, že spolupracujúci obvinení v priebehu vyšetrovaní menia svoje výpovede, ale obhajcovia ich nemôžu konfrontovať s podstatnými nepresnosťami v skorších vyjadreniach, pretože v čase, keď takéto výpovede učinili, ešte neboli formálne obvinení, ale boli nanajvýš podozriví.

V roku 2020 sa o takúto konfrontáciu obhajcovia pokúšali počas hlavného pojednávania v prípade obžaloby za vraždu novinára Jána Kuciaka. Špecializovaný trestný súd im vtedy nevyhovel.

Tento týždeň sa súd od tohto zvyku odchýlil a rozhodol, že korunný svedok obžaloby Zoltán Andruskó môže byť konfrontovaný s ktoroukoľvek zo svojich skorších výpovedí.