Meno prokurátora, ktorý inicioval odpočúvanie Kočnera vo väzbe a jeho reakcia

Podozrenie, že odpočúvanie malo falošnú zámienku vníma ako domnienku a nevyjadruje sa k nej.

Meno prokurátora, ktorý inicioval odpočúvanie Kočnera vo väzbe a jeho reakcia
Väznica v Leopoldove. Foto - ZVJS