Naozaj to stačí na zrušenie previerky? Súdy riešia prípad policajta, ktorý neprešiel detektorom lži

Týždenný newsletter Bez názvu z 3. decembra 2023.

Naozaj to stačí na zrušenie previerky? Súdy riešia prípad policajta, ktorý neprešiel detektorom lži
Týždenný newsletter Bez názvu z 3. decembra 2023.

„Prijali ste po roku 2013 ako príslušník Policajného zboru úplatok?“ opýtal sa polygrafický špecialista Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) vyšetrovateľa Štefana K. Na ruke mal nasadenú manžetu, ktorá mu merala tlak, hrudný pás zaznamenával intenzitu dýchania, elektródy na prstoch vodivosť pokožky a ďalšie senzory iné fyziologické prejavy. Počas tohto bezpečnostného pohovoru v roku 2020 bol Štefan K. pripojený k polygrafu, prístroju, ktorý podľa jeho výrobcu zaznamenáva údajné bežné fyziologické prejavy klamstva. Preto sa mu ľudovo hovorí detektor lži

„Nie,“ odpovedal. Špecialista NBÚ otázku zopakoval a policajt opäť odpovedal záporne. „Po celkovej analýze grafov bolo zistené, že obsahujú signifikantné telesné odozvy na testované otázky, ktoré sú interpretované ako klamstvo. Na základe toho polygrafický špecialista prijal záver, že subjekt nebol pravdovravný pri odpovediach na tieto otázky,“ znel záver pohovoru.

Štefanovi K. preto zrušili bezpečnostnú previerku na prístup k materiálom so stupňom utajenia Tajné, čo je tretia najvyššia úroveň utajovania zo štyroch.

Ako výpovednú hodnotu má výsledok z polygrafu. Policajt s rozhodnutím nesúhlasil. Obrátil sa preto na parlamentný výbor, ktorý preskúmava rozhodnutia NBÚ, ale ten koncom roka 2020 odvolanie proti zrušeniu previerky zamietol. Rozhodnutie výboru vzápätí zažaloval na Najvyššom správnom súde.

Aj tam mal prípad očakávaný vývoj – Najvyšší správny súd žalobu zamietol, ale predsa sa v tom objavil nečakaný detail. Päťčlenný senát neprijal rozsudok jednohlasne. Členka senátu sudkyňa Kristína Babiaková k nemu pripojila odlišné stanovisko. 

Je to zaujímavé čítanie.