Odpočúvanie, ktoré sudca neodôvodní. Kedysi nepredstaviteľné, doba sa mení

Týždenný newsletter z 5. marca 2023.

Odpočúvanie, ktoré sudca neodôvodní. Kedysi nepredstaviteľné, doba sa mení
Týždenný newsletter z 5. marca 2023.

Niektorých vyšetrovateľov to poteší, iných menej

Súdny dvor Európskej únie (EÚ) pred dvomi týždňami vyhlásil rozsudok, ktorý mení doteraz zaužívanú predstavu o tom, že súdy majú detailne odôvodňovať, prečo schválili polícii alebo tajnej službe použitie invazívnych opatrení akými sú odpočúvanie, monitorovanie hovorov alebo pohybu mobilného telefónu.

Rozhodol, že je v poriadku, ak súd takéto opatrenia schváli rozhodnutím na „základe vopred pripraveného textu bez individualizovaného odôvodnenia, ale obmedzí sa na konštatovanie, okrem dĺžky platnosti povolenia, že sú splnené požiadavky stanovené právnymi predpismi“ – kľúčové podľa Súdneho dvora EÚ je, aby samotné individuálne dôvody boli „ľahko a jednoznačne vyvoditeľné z krížového čítania rozhodnutia súdu a žiadosti o povolenie“.