Privatizácia letiska má miliónovú dohru. Štát zle označil platbu

Slovenská má vrátiť milióny z kúpnej ceny za bratislavské letisko, vyplýva z rozsudku ESĽP.

Privatizácia letiska má miliónovú dohru. Štát zle označil platbu
(ilustračná fotografia) Foto - Bao Menglong / Unsplash

Zrušená privatizácia bratislavského letiska M. R. Štefánika doznieva aj po šestnástich rokoch. Slovensko má zaplatiť niekoľko miliónov eur firme BTS Holding, ktorá v roku 2006 uspela v medzinárodnej súťaži o letisko s najvyššou ponukou. Vyplýva to z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) z 30. júna tohto roka.

Prípad súvisí s vrátením 1,8 miliardy korún, teda prvej časti kúpnej ceny za dve tretiny akcií letiska. Keď v roku 2006 vtedajší Fond národného majetku (FNM) peniaze vracal, prevod bližšie neoznačil a nesprávne vyúčtoval úroky.

V dôsledku toho sa dostal do omeškania s vrátením malej časti z prvej tranže kúpnej ceny. Celkový dlh Slovenska medzičasom mohol vyrásť na viac ako 5,5 milióna eur.

💡
Tento článok je dostupný aj predplatiteľom trend.sk.

Urovnajú to mimo súdu?

V minulosti sa firma BTS Holding pokúšala peniaze exekvovať, ale na slovenských súdoch nepochodila. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, že tým došlo k porušeniu jej práva na nerušené nakladanie s vlastným majetkom.

Vláda a BTS Holding dostali od súdu polročnú lehotu, aby sa dohodli na prípadnom peňažnom vyrovnaní. Inak o ňom rozhodne samotný súd.