Selektívna argumentácia koalície, preteky s časom a prípad Kažimír

Týždenný newsletter Bez názvu z 11. februára 2024.

Selektívna argumentácia koalície, preteky s časom a prípad Kažimír
Týždenný newsletter Bez názvu z 11. februára 2024.

Znásilnenie ukazuje selektívnu argumentáciu

Koalícia skrátila premlčaciu lehotu pri znásilnení z 20 na 10 rokov, čo vyvolalo pobúrenie. Z dvadsať na 15 rokov sa skracuje aj premlčacia lehota pri sexuálnom násilí spáchanom na deťoch, ale začne plynúť až od času, keď obeť dovŕši 18 rokov.

Táto časť noviel trestných predpisov, ktorá sa stala stredobodom verejnej aj odbornej diskusie až vo štvrtok, teda v deň, keď koalícia Smeru, Hlasu a SNS zákon schválila v parlamente, ukázala selektívny prístup vlády pri argumentácii o jednotlivých zmenách.

Skrátenie premlčacích lehôt pri sexuálnom násilí je totiž v rozpore s medzinárodnými odporúčaniami a rôznymi zisteniami vedeckých štúdií, ktoré ukazujú, že len nízky počet prípadov týchto deliktov je nahlasovaný (napr. tu) a ponúkajú vysvetlenia príčin (napr. tutu alebo tu).

Pritom práve porovnávaním so zahraničím a štúdiami koalícia argumentovala pri znižovaní trestných sadzieb pri hospodárskych a korupčných trestných činoch, domácom väzení, restoratívnej justícii a tak ďalej. Takýmito zdrojmi sa argumentuje tiež proti okázalým zásahom polície či podmienkam výkonu väzby, ktoré podľa štúdií môžu vplývať na ochotu obvinených spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní. 

Pri trestaní sexuálneho násilia medzinárodné odporúčania vláda odignorovala.

Osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách v minulosti vyslovila odporúčanie, aby zákony neustanovovali žiadnu premlčaciu lehotu pre sexuálne násilie bez ohľadu na to, či sú obete deti alebo dospelí.