Sudca M. Truban: Ešte premýšľam, či kandidovať na predsedu Špecializovaného trestného súdu

Video a podcast.

Sudca M. Truban: Ešte premýšľam, či kandidovať na predsedu Špecializovaného trestného súdu
Rozhovor so sudcom Michalom Trubanom.

„Momentálne existujú dve názorové platformy sudcov. Jedna je za to, že trestné stíhania treba prerušovať; druhá, naopak, že ich prerušovať netreba. Patrím k zástancom prerušení trestných stíhaní,“ hovorí vo videopodcaste sudca Špecializovaného trestného súdu MICHAL TRUBAN a obsiahlo vysvetľuje, prečo tento názor považuje za správny. 

Neporiadok do trestných konaní vnieslo rozhodnutie Ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona – jej účinnosť súd pozastavil napriek tomu, že ešte nebola publikovaná v Zbierke zákonov. V histórii ide o prvé takéto rozhodnutie. Trestní sudcovia sa odvtedy rôzne stavajú k tomu, či majú alebo nemajú prerušiť trestné stíhanie. 

Časť, ku ktorej patrí aj M. Truban, hovorí, že nižšie trestné sadzby budú pre páchateľov priaznivejšie a podľa Ústavy sa trestnosť činu posudzuje a trest ukladá podľa najpriaznivejšej právnej úpravy pre páchateľa, hoci by bola účinná aj jedinú sekundu – preto podľa M. Trubana treba vyčkať, či tieto sadzby prejdú cez Ústavný súd. 

Druhá skupina sudcov, ku ktorej patrí napríklad predseda trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Bratislave sudca Peter Šamko, hovorí, že prerušovanie nie je správne, pretože novela Trestného zákona podľa neho nikdy nenadobudla účinnosť. M. Truban aj tomuto názoru vo videopodcaste oponuje.

„Pripúšťam, že tu môžu byť názorové rozdiely. (...) Ale v prípade, že právna norma umožňuje dvojaký výklad, tak v súlade s generálnou interpretačnou klauzulou sú subjekty aplikácie práva povinné vždy uprednostniť výklad ústavne konformný – a to sa v tomto prípade rovná výkladu, ktorý je priaznivejší pre páchateľov,“ hovorí.

M. Truban už prerušil trestné stíhanie bývalého predsedu SNS Jána Slotu (Najvyšší súd však rozhodnutie pred pár dňami zrušil a stíhanie teda bude pokračovať, pozn. autora), prerušil tiež stíhanie bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a podnikateľa Petra Košča. 

Aj keď sa zdá, že ide o nudnú odbornú tému, v skutočnosti môže mať bezprostredný vplyv na kriminalitu a preto vzbudzuje aj emócie medzi laickou verejnosťou. Ak je trestné stíhanie prerušené, musia ísť väzobne trestne stíhaní obvinení na slobodu – nemôžu byť monitorovaní ani elektronickým náramkom. 

„Samozrejme, že je to dilema, pretože tu hrozí následok v podobe popretia väzobného trestného stíhania, ale (...) sudca je viazaný zákonom a ten mu jednoznačne ukladá povinnosť prerušiť trestné stíhanie. Asi nikto z kolegov nahlas nepovie, že obvinení nebudú vo väzbe, tak radšej to trestné stíhanie nepreruším – ale poznám reálnu prax, dokonca aj u nás na súde a viem si predstaviť, že niektorí kolegovia by takto mohli premýšľať, no z môjho pohľadu je to neprípustné,“ hovorí M. Truban. 

Upozorňuje, že podľa kolegiálnych debát ani sudcovia Najvyššieho súdu nie sú v názore na prerušovanie trestných stíhaní jednotní. Preto predpokladá, že neistota potrvá až do rozhodnutia Ústavného súdu o novele Trestného zákona. „Pravdepodobne budeme mať skôr toto rozhodnutie než zjednocujúce stanovisko Najvyššieho súdu,“ myslí si.

Vo videopodcaste tiež reaguje na osobnú kritiku jeho rozhodnutí z Denníka N a vysvetľuje, že pohľad novín nekorešponduje s tým, ako v skutočnosti vyzerá diškurz medzi sudcami; tí sa totiž vzájomne nepodozrievajú zo zlých úmyslov: „Nestretol som sa s akýmikoľvek osobnými útokmi v rámci profesie, rovnako aj ja pristupujem s pokorou k iným názorom kolegov.“

Všíma si, že interpretácie aj ním vedených hlavných pojednávaní sa medzi jednotlivými médiami niekedy podstatne líši? A ako to vníma? „Neviem, prečo o nich niektoré médiá píšu tak, ako píšu. (...) Nevytvára to však žiaden tlak na autocenzúru, už som si zvykol. Nie je to fráza, že sudca nesmie podliehať žiadnym vplyvom, ani mediálnym,“ hovorí.

V rozhovore sa tiež vyjadruje k tomu, či zvažuje kandidatúru na funkciu predsedu Špecializovaného trestného súdu, ktorú už v minulosti zastával. „Ešte si to rozmyslím,“ reagoval krátko. 

Prvýkrát verejne komentuje zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a vracia sa aj k svojmu disciplinárnemu potrestaniu, ktorého férovosť teraz posudzuje Ústavný súd.

„Najväčším problémom špeciálnej prokuratúry bolo, že to bol uzatvorený kruh. (...) Od zrušenia je to krátko, dostal som dve obžaloby od prokurátorov krajských prokuratúr, mal som týždeň pohotovosť a dostal som návrhy na používanie informačno-technických prostriedkov od prokurátorov krajských prokuratúr – a nevidím v tom žiaden problém a žiaden rozdiel,“ zhodnotil M. Truban.

Rozhovor bol nahratý 30. mája 2024, teda skôr než bolo známe, že Najvyšší súd zrušil rozhodnutie M. Trubana o prerušení trestného stíhania v prípade J. Slotu, preto táto informácia nie je v rozhovore zachytená.