Súdiť Petra Kažimíra za zatvorenými dverami je chyba a prečo som ostal dnu

Týždenný newsletter Bez názvu z 10. septembra 2023.

Súdiť Petra Kažimíra za zatvorenými dverami je chyba a prečo som ostal dnu
Týždenný newsletter Bez názvu z 10. septembra 2023.

V pondelok 4. septembra na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovalo hlavné pojednávanie s niekdajším ministrom financií z éry Smeru a guvernérom Národnej banky Slovenska Petrom Kažimírom. Bol to v poradí štvrtý pojednávací deň.

Sudca Milan Cisarik aj tentokrát vykázal verejnosť pred dvere z dôvodu ochrany daňového tajomstva. Ale P. Kažimír po porade s obhajcami teraz využil právo, aby dnu ostali dvaja dôverníci. Bol som jedným z nich.

Napriek tomu sa v tomto newslettri nedozviete, čo svedkovia vypovedali. Rešpektujem totiž rozhodnutie sudcu M. Cisarika, aby konkrétny obsah ich výpovedí ostal neverejný, dokým  súd nevypočuje aj ostatných svedkov.

Písať o konkrétnych vyjadreniach bude možné neskôr a zakázané bolo iba nahrávanie pojednávania, nie písomné poznámky.

Ale pokúsim sa tu objasniť, prečo opakované vylučovanie verejnosti z tohto procesu vnímam ako chybu a snáď tento newsletter objasní, prečo som bez zaváhania ostal dnu sledovať neverejné výpovede svedkov.

Názov, ktorý nie je priliehavý. Dôverník. Ten, kto nám je dôverný, blízky, objasňuje význam tohto pojmu Krátky slovník slovenského jazyka. Myslím, že pomenovanie dôverník na zástupcu verejnosti na neverejnom pojednávaní preto vzbudzuje nesprávne asociácie.

Napomáha tomu aj neochota vnímať, že Trestný poriadok už niekoľko rokov pozná dva typy dôverníkov. Je medzi nimi významný rozdiel. Média už v minulosti tieto pojmy interpretovali nesprávne a teraz sa to stalo opäť.

Obete trestných činov majú právo, aby ich počas celého trestného konania sprevádzal dôverník. Zákon síce nevylučuje, že to je niekto cudzí, ale pravdepodobne to bude rodina alebo niekto iný z blízkych. Dôverník totiž poskytuje pomoc obeti, najmä psychickú. Preto by to mal byť niekto, kto má s obeťou blízky, dôverný vzťah. V tomto prípade teda pomenovanie dôverník sedí.

Potom existuje dôverník obžalovaného. Trestný poriadok tento pojem používa v jedinej súvislosti – ak súd vylúči z pojednávania verejnosť, obžalovaný má právo, aby dnu ostali aspoň dvaja jeho dôverníci. S obžalovaným nemusia mať žiaden vzťah, pretože podľa zákona k nemu nemajú žiadne povinnosti. Preto môže ísť o cudzích ľudí.

Prítomnosť dôverníka na neverejnom pojednávaní má zvýšiť dôveryhodnosť súdneho procesu. Teoreticky má predísť aj tomu, aby sa sudca s prokurátorom za zatvorenými dverami správali k obžalovanému nevhodne, ale ten by na to nemal iných svedkov než obhajcu. Prostredníctvom dôverníka je tak aspoň sčasti zachovaná verejná kontrola súdnictva, vysvetľovala v minulosti profesorka trestného práva Lucia Kurilovská.

Takéto dôverníctvo však nie je jediným prostriedkom na zachovanie verejnej kontroly nad neverejným súdnym procesom. Samotný súd totiž môže dnu nechať akúkoľvek osobu, ak sú pre to „dôležité dôvody“. Potom to nie je dôverník obžalovaného ani súdu, ale jednoducho zástupca verejnosti.

Profesor trestného práva Adrián Jalč v komentári k Trestnému poriadku píše, že dôležitým dôvodom je podľa neho napríklad potreba praktického prehĺbenia štúdia alebo výcviku policajtov, študentov právnických fakúlt alebo vyšších súdnych úradníkov.

Od začiatku za zatvorenými dverami. Hlavné pojednávanie s P. Kažimírom začalo ešte 3. júla. Za prítomností médií vtedy vypovedal bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian. Vypočuť ho navrhla obhajoba.

B. Zurian opísal spoločné stretnutie s niekdajším prezidentom finančnej správy Františkom Imreczem, ktorý je teraz korunným spolupracujúcim svedkom špeciálnej prokuratúry proti P. Kažimírovi. Vypovedal, ako sa F. Imrecze sťažoval, že P. Kažimír mu prekazil ambície stať sa ministrom financií. Súd sa tak bude musieť vyrovnať s pochybnosťami, či F. Imrecze nemá motív klamať z pomsty o účasti P. Kažimíra na údajnej korupcii.

Po výsluchu B. Zuriana sudca M. Cisarik prvýkrát vylúčil z pojednávania verejnosť. Vtedy to navrhla obhajoba P. Kažimíra z dôvodu ochrany daňového a bankového tajomstva.

Čítali sa dokumenty z daňových konaní šiestich vzájomne prepojených firiem Loject, ktoré prevádzkujú solárne elektrárne. V súvislosti s ich výstavbou sa sporili s finančnou správou o vyplatenie DPH a práve s tým súvisí údajná korupcia, pre ktorú exminister financií stojí pred súdom.

Špeciálna prokuratúra tvrdí, že niekedy koncom roka 2017 alebo začiatkom roka 2018 zaplatil svojmu vtedajšiemu podriadenému F. Imreczemu 48-tisíc eur za informácie z týchto daňových konaní a za „podstatné urýchlenie týchto daňových konaní, ktoré spočívalo v zrýchlenom a prednostnom“ vyplatení DPH.

P. Kažimír to odmieta. Poukazuje pritom aj na to, že z dôkazov vyplýva, že prvé vratky DPH boli elektrárňam vrátené mesiace pred údajnou požiadavkou o ktorej vypovedá F. Imrecze.

Čítaním dokumentov pokračovalo pojednávanie 4. aj 20. júla. V oboch dňoch bola verejnosť vylúčená. Znamená to, že z doterajších štyroch pojednávacích dňoch bola verejnosť vylúčená tri a pol dňa.

Teraz za zatvorenými dverami vypovedali všetci významní svedkovia prípadu – F. Imrecze, jeho nástupkyňa vo funkcii Lenka Wittenbergerová a niekdajší riaditeľ sekcie daňovej a colnej Daniel Čech.

Ešte keď sa v prvý pojednávací deň riešilo vylúčenie verejnosti, tak som sa prihlásil o slovo a navrhol som M. Cisarikovi, aby z dôležitých dôvodov ponechal v miestnosti ktoréhokoľvek z prítomných novinárov. Proces by tak bol pod verejnou kontrolou a po vyhlásení rozsudku by tento novinár dokázal o ňom informovať objektívne v kontexte so všetkými dôkazmi, ktoré tam vnímal – aj tými, ktoré sa vykonali za zatvorenými dverami.

Bolo zjavné, že sudca takémuto výkladu nefandí. Odmietla to aj obhajoba. P. Kažimír vtedy nevyužil právo, aby dnu ostal dôverník.

Odsúdenie za alkohol bez fúkania je na Ústavnom súde, prípad Kažimír a slovenská Todorová
Týždenný newsletter Bez názvu z 9. júla 2023.

Daňové tajomstvo nezaznelo. Tento týždeň navrhol vylúčenie verejnosti prokurátor špeciálnej prokuratúry Peter Mikuláš. Argumentoval rovnako ako predtým obhajoba – ochranou daňového tajomstva.

Obhajca P. Kažimíra Ondrej Mularčík nesúhlasil. Vysvetľoval, že F. Imrecze ani L. Wittenbergerová a D. Čech nemajú dôvod spomínať daňové tajomstvo, a ak by sa k tomu schyľovalo, tak sú povinní na to upozorniť.

Neuspel. Sudca M. Cisarik návrhu prokurátora vyhovel a verejnosť vylúčil. Myslím si, že ani jeden z trojice vypočutých svedkov o žiadnom daňovom tajomstve nehovoril.

Ale to je iba druhoradý dôvod, pre ktorý si myslím, že vylúčenie verejnosti a od začiatku ľahostajný prístup k verejnej kontrole tohto konkrétneho súdneho procesu sú chybné.