Trestanie sudcov je už v Luxemburgu, pápežov odkaz a urovnanie privatizácie

Týždenný newsletter Bez názvu zo 7. mája 2023.

Trestanie sudcov je už v Luxemburgu, pápežov odkaz a urovnanie privatizácie
Týždenný newsletter Bez názvu zo 7. mája 2023.

Sprístupnili zdôvodnenie otázok k disciplinárnemu trestaniu

Pred tromi týždňami som na tomto mieste spomínal, že Slovensko pravdepodobne smeruje k neveľkej skupine krajín, ktorých disciplinárne súdnictvo sa riešilo na úrovni inštitúcií Európskej únii. Doteraz išlo o Poľsko, Rumunsko a sčasti Maďarsko, čo sú krajiny, ktorých kvalita právneho štátu a vlády práva je častým predmetom kritických komentárov.

V bratislavských právnických kruhoch práve pred tromi týždňami začal kolovať nepodpísaný koncept uznesenia, ktorým sa pravdepodobne Okresný súd Bratislava II obrátil na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnymi otázkami o súlade slovenského Disciplinárneho súdneho poriadku s Chartou základných práv EÚ a Zmluvou o fungovaní EÚ.

Oficiálne odôvodnenie. Už o tom netreba písať podmieňujúcim spôsobom. Okresný súd Bratislava II v uplynulých dňoch sprístupnil oficiálne znenie tohto uznesenia. V plnom anonymizovanom znení ho nájdete na tomto odkaze.

Dokument potvrdzuje všetky informácie, ktoré som o tomto prípade publikoval pred tromi týždňami. Otázky položila Súdnemu dvoru EÚ sudkyňa Eva Bieliková, ktorej disciplinárne stíhanie iniciovala bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Súviselo s nevhodným vyjadrovaním sudkyne na adresu pracovníčky ministerstva spravodlivosti, ktorá ju prišla skontrolovať pre podozrenie, že nedodržiava epidemiologické opatrenia. Takto sa mala vyjadrovať v prázdnej miestnosti v telefonáte s treťou osobou, ktorý však doliehal aj za dvere, pracovníčka ministerstva ho počula a spísala o ňom záznam.

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu mal v tomto prípade pojednávať v utorok, ale termín bol zrušený. Ďalší termín je určený na 30. mája.

Politik Truban vs. Štíkeľ. Netušíme o čom. Bielikovej rozhodnutie potvrdzuje, že otázky položila v bežnom občianskoprávnom spore. Jeho podrobnosti však naďalej nie sú známe.