Ako vidí súd „parlamentné fašistické hnutie“ a k nahrávke Imrecze-policajti

Týždenný newsletter z 30. apríla 2023.

Ako vidí súd „parlamentné fašistické hnutie“ a k nahrávke Imrecze-policajti
Týždenný newsletter z 30. apríla 2023.

Šéfredaktor českého týždenníka Respekt Erik Tabery pred dvomi týždňami informoval o rozsudku, ktorým súd zamietol žalobu tamojšieho politického hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) českého podnikateľa Tomia Okamuru.

Súvisela s komentárom Respektu z decembra 2021, v ktorom bolo SPD charakterizované ako „parlamentné fašistické hnutie“. Niektoré ďalšie podrobnosti z právoplatného rozhodnutia zmienil E. Tabery v tomto podcaste, ale celý rozsudok som dosiaľ nezachytil.

Nájdete ho na tomto odkaze. Nie je dlhý. Dá sa preletieť za pätnásť až tridsať minút. Rýchlejšie, ak preskočíte rekapituláciu prípadu, dôkazov a vyjadrení účastníkov konania, ale tie sú tiež zaujímavé a súd na ne pri vlastných úvahách viackrát odkazuje. Úvahy súdu sú v bodoch 36 až 44.

Rozsudok nemá jedinú zaujímavú myšlienku. Zaujímavý je postupom, ktorý sudca Mestského súdu v Prahe Petr Košík zvolil pri riešení prípadu. Je prenositeľný do slovenských politických reálií.

Sudca sa najprv pokúsil stručne zadefinovať fašizmus a jeho charakteristiky, hoci pripúšťa, že ustálenie tohto pojmu môže byť problematické. Došiel k tomu, že ide o politickú ideológiu s autoritatívnymi rysmi, vodcovským princípom, vypätým nacionalizmom a silnou úlohou štátu. Potom sa zameral na stručnú analýzu politických postojov hnutia SPD a vnútrostraníckych vzťahov, či sa tam niečo z toho prejavuje.

Dokazovaním podľa neho boli preukázané xenofóbne postoje SPD k rómskej populácii a islamskej migrácii. „V posudzovanej veci tak súd dospel k záveru, že SPD je hnutie s vyhrotenými nacionalistickými prvkami,“ uvádza sudca P. Košík.

Skúmal stanovy hnutia. Zistil, že predseda má podľa nich nezvyčajne silné postavenie pri vedení hnutia. Prešiel si preto aj novinové články, ktoré monitorovali napäté vnútrostranícke vzťahy. „Súd dospel k záveru, že SPD je stranou vykazujúcou dominantnú úlohu predsedu,“ uzavrel P. Košík.

Následne pripomenul viaceré rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR a Ústavného súdu ČR o slobode prejavu a práve na informácie vrátane rozhodnutia, ktoré zdôrazňuje, že akceptovateľné medze kritiky politikov sú najširšie, ale ani oni nemusia znášať urážky či iné prejavy „zjavne prekračujúce medze slušnosti“ a tak skúmal, ako je to v tomto prípade.

„Súd podrobil použitie výrazu ‚parlamentné fašistické hnutie‘ kritickému skúmaniu vo všetkých kontextoch. Po vyhodnotení dospel k záveru, že odkazuje práva na jeden zo znakov fašistickej strany – silného vodcu (čo z filozofického hľadiska boli tiež J. V. Stalin, Saddám Husajn alebo Fidel Castro, hoci o znakoch fašizmu sa pri týchto osobách dá diskutovať). Samotný článok sám osebe predstavuje kritické hodnotenie na adresu SPD, keď použitie názvu ‚iba‘ zvýrazňuje časť problematiky. Súd po vyhodnotení všetkých okolností prípadu dospel k záveru, že použitie výrazu ‚parlamentné fašistické hnutie‘ je v súlade s požiadavkou proporcionality,“ dodal sudca P. Košík.


Imrecze zamlčal stretnutia s policajtami

V pondelok 24. apríla Denník N a Aktuality.sk priniesli zásadne odlišnú interpretáciu odpočúvaného stretnutia prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho s policajtami Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) než tú, ktorú som zverejnil v minulotýždňovom newslettri Bez názvu. F. Imrecze spolupracuje s NAKA a špeciálnou prokuratúrou najmä v korupčných kauzách a vypovedá proti niekdajším kolegom, verejným funkcionárom a vplyvným podnikateľom z éry Smeru.

Policajná inšpekcia nahrala neoficiálne stretnutie F. Imreczeho s policajtami v piatok 11. júna 2021. Policajti F. Imreczeho v otázkach informovali o tom, čo vraj vedia o jeho stretnutiach so špičkami Smeru na Úrade vlády, kde sa vraj riešila diskreditácia vtedajšieho prezidenta Andreja Kisku na základe daňovej aféry jeho firmy KTAG. F. Imrecze si na viaceré informácie počas neoficiálneho stretnutia nespomenul alebo ich poprel, v neskoršej oficiálnej výpovedi ich však už uviedol.

Stretnutie vo viacerých momentoch vyznieva ako takzvaná preparácia, ktorej šablónu vlani opísal sudcaKrajského súdu v Bratislave Peter Šamko. Ide podľa neho protiprávny postup prípravy svedka na oficiálnu výpoveď podľa želaní vyšetrovateľov. Nie je pri nej použitý žiaden otvorený nátlak, ale najmä sugescia.

„Vyšetrovateľ cibrí otázky a tým aj odpovede, vynecháva ‚zbytočné maličkosti‘ a ‚nepodstatné veci‘ a sám pridáva presnejšie výrazy a tak sa postupne zmení zásahmi vyšetrovateľa aj kvalita (obsah) výpovede obvineného,“ napísal sudca P. Šamko.

Aktuality.sk začiatkom týždňa zverejnili celú nahrávku, ktorú im poskytol obhajca obvinených vyšetrovateľov NAKA Peter Kubina. „Nič protiprávne a nezákonné sa tam nedeje,“ uviedol P. Kubina v podcaste Aktuality Nahlas.

Pre vytvorenie vlastného názoru na tému odporúčam vypočuť si celý zverejnený záznam. Cez týždeň došlo aj k zverejneniu doslovného prepisu 20-minútovej nahrávky, nájdete ho na tomto odkaze. Pravdepodobne ho vypracoval Smer. Obsah síce zodpovedá nahrávke, ale P. Kubina uviedol, že prinajmenšom jedna osoba je tam nesprávne stotožnená.

Nahrávka stretnutia F. Imreczeho s policajtami má dva rozmery. Jeden súvisí so samotným F. Imreczem, jeho zodpovednosťou za pravdivosť neskorších výpovedí v kauzách Očistec a Súmrak, a vyhodnotením, aký vplyv mali na ich obsah sugestívne otázky policajtov. Druhý rozmer súvisí s policajtmi, charakterom neoficiálneho stretnutia a ich prípadnou zodpovednosťou.

O príprave nepovedal pravdu. Odborná ani laická verejnosť sa síce nezhoduje na tom, či je takáto sugestívna diskusia svedka s policajtami prijateľná alebo nie, ale nahrávka dokazuje prinajmenšom to, že F. Imrecze sa s policajtami stretol a rozprávali sa o prípade diskreditácie niekdajšieho prezidenta A. Kisku. Zároveň už teraz je isté, že to nebolo jediné takéto stretnutie, hoci obsah ďalších nie je zatiaľ známy.

Keď však F. Imrecze prišiel rok po neoficiálnom stretnutí 8. septembra 2022 na výsluch v tom istom prípade, takúto diskusiu zamlčal. V kauzách Očistec a Súmrak síce vypovedal niekoľkokrát aj skôr, dokonca aj krátko po odpočúvanom stretnutí, ale otázka na prípadnú prípravu tam však nezaznela.