Ján Mazák otáľa s návrhom na svoje odvolanie, žiada viac času na prípravu obhajoby

Ak by bol v podobnej situácii akýkoľvek štátny zamestnanec, podľa zákona by mohol byť dočasne postavený mimo službu. V prípade predsedu Súdnej rady to nie je možné.

Ján Mazák otáľa s návrhom na svoje odvolanie, žiada viac času na prípravu obhajoby
Miestodržiteľský palác v Bratislave, kde sídli Súdna rada SR. Foto - Súdna rada SR

Ján Mazák nezaradil návrh na svoje odvolanie z funkcie predsedu Súdnej rady na jej utorkové zasadnutie. Zverejnil k tomu štvorstranový dokument, v ktorom vysvetľuje, že návrh podľa neho obsahuje vážne obvinenia zo zneužitia právomoci a potrebuje primeraný čas, aby na ne reagoval.

Tvrdí, že ho dostal iba v pondelok a zo dňa na deň nedokáže pripraviť svoju obhajobu. Dodal, že návrh zaradí na májové zasadnutie Súdnej rady. Sám pritom už teraz označuje svoje obvinenie za „nepravdivé“.

J. Mazák v dokumente pripodobňuje svoju situáciu k obžalovanému v trestnom konaní. V ňom platí, že na prípravu na pojednávanie má obžalovaný aspoň päť pracovných dní.

Predseda Súdnej rady je podľa návrhu na odvolanie podozrivý, že prinajmenšom v deviatich prípadoch nechal lustrovať sudcov poza chrbát Súdnej rady a jej kontrolných komisií. Lustračné oprávnenie podľa zákona prislúcha rade ako kolektívnemu orgánu alebo jednotlivým komisiám.

Návrh na odvolanie podali siedmi členovia Súdnej rady. Na odvolanie treba desať hlasov.

Justičné chucpe, divná bruselská korešpondencia, prvá odmietnutá obžaloba a online kataster
Týždenný newsletter Bez názvu zo 14. apríla 2024.

V piatok e-mailom, cez víkend v médiách

Spoluautorka návrhu členka Súdnej rady sudkyňa Marcela Kosová reagovala, že J. Mazák sa bráni nepravdou – návrh na jeho odvolanie bol totiž doručený do podateľne v piatok o 13.07 hod. a následne ho o 13.20 hod. rozposlala členka Súdnej rady sudkyňa Dana Jelinková Dudzíková e-mailom všetkým členom vrátane predsedu. 

„Návrh mu bol doručený v piatok na obed. Napokon o tom svedčí aj rozsah jeho argumentácie, prečo bod na zasadnutie v utorok nezaradí. Ak sa o ňom dozvedel v pondelok ráno, je ťažko predstaviteľné, že by za dve hodiny vypracoval štvorstranovú analýzu, prečo členovia Súdnej rady výkonom svojho oprávnenia podľa neho maria jeho základné práva,“ uviedla M. Kosová. 

Ešte v piatok podvečer vyšla anonymizovaná verzia návrhu na odvolanie predsedu Súdnej rady na Právnych listoch. Večer o ňom informoval týždenník PLUS 7 DNÍ. V sobotu ráno Denník N, ktorého je J. Mazák pravidelným prispievateľom. V sobotu doobeda zverejnila správu agentúra SITA a uviedla v nej, že sa pokúsi získať aj stanovisko predsedu Súdnej rady.

V čom nesedí jeho argumentácia

Odložením návrh na májové zasadnutie J. Mazák podľa M. Kosovej porušuje zákon. V ňom sa totiž píše, že ak aspoň traja členovia Súdnej rady navrhnú zmenu alebo doplnenie programu, predseda návrh do programu zaradí.

M. Kosová pripomína, že sa tým myslí už zvolané zasadnutie, ktoré je definované konkrétnym programom – v tomto prípade ide o utorkové zasadnutie.

J. Mazák v dokumentu síce priznáva, že jeho postup je v rozpore so zaužívanou praxou, no nevníma ho ako porušenie zákona, pretože zákon číta inak – ak traja členovia Súdnej rady navrhujú doplniť do programu konkrétneho zasadnutia nový bod, podľa neho to neznamená, že sa to vzťahuje na toto konkrétne zasadnutie a navrhnutý bod je možné podľa neho prerokovať aj v inom termíne v budúcnosti.

M. Kosová pripomína, že v iných prípadoch J. Mazák postupoval inak a sám zákon interpretoval tak, že doplnenie alebo zmena programu sa týka konkrétneho už zvolaného zasadnutia, nie akéhokoľvek budúceho ešte nezvolaného.